jueves, 11 de marzo de 2010

Qüestionari, mapa conceptual i conclusions


Qüestionari:


TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: _5_____
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __9____
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __8______
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __3___
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: _10____
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __0___
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __9_____
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __6____
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: __9______
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ____10_Conclusions:


Crec que haurem de treballar de valent però que serà una assignatura molt pràctica i aplicable, que ens farà reflexionar constantment sobre el nostre propi procés d’ensenyament-aprenentatge.


NOVES TECNOLOGIES DE L'EDUCACIÓ

Vaig iniciar el meu blog el semestre passat per l'assignatura interculturalitat i educació i aquest semestre el continuaré utilitzant per aquesta assignatura.

Espero aprendre noves maneres d'utilitzar-lo per ampliar el meu coneixement.

A reveure!

Yolanda

sábado, 19 de diciembre de 2009

TANCAMENT DE L'ASSIGNATURA I AVALUACIÓ


Per acabar, he triat aquesta fotografia perquè representa el camí que hem seguit al llarg del semestre, avançant en els aprenentatges a través del blog i les diferents eines emprades
Pel que fa a l'utilització del blog, per mi era una eina força desconeguda i no tenia experiència en la seva realització, he après a introduir-hi fotos i a fer-hi enllaços durant la realització de les diferents activitats.
M'ha ajudat com a síntesi i reflexió de les activitats proposades durant el semestre.
Penso utilitzar-lo més endavant, ja sigui per a buscar temes sobre la interculturalitat o bé com a eina pràctica amb els alumnes, de fet, a la nostra escola n'hem creat un, com a alternativa a la pàgina web.
Crec que per propers semestres estaria bé que es donés més interacció entre els blogs dels companys, per exemple, havent de fer algun comentari en les entrades d'algun company, per a que no sigui una tasca tan individual.
Pel que fa a l'avaluació de l'assignatura, el fet d'haver relacionat la teoria amb activitats pràctiques, m'ha permés treballar i entendre millor els diferents conceptes introduïts i relacionar-los amb experiències concretes a través del debat, de la realització i anàlisi de la webquest i del blog. Penso que s'han complert les meves expectatives envers l'assignatura, tot ampliant els meus coneixements sobre interculturalitat, fet que em servirà en la meva futura tasca com a psicopedagoga,així com els recursos emprats, ja que tots són eines educatives que ens permetran treballar el que ens interessi amb els nostres alumnes, bé creant-ne de nous o cercant entre els ja existeixen, sempre analitzant-los amb actitud crítica i oberta, com hem intentat fer nosaltres mateixos.

sábado, 12 de diciembre de 2009

AVALUACIÓ DE RECURSOS PER A L'AVALUACIÓ INTERCULTURAL EN LÍNEA
"APUESTA POR LA INTERCULTURALIDAD"
L'adreça de la webquesta analitzada és:
INFORME:
La webquest analitzada: "Apuesta por la interculturalidad" pretén trencar els estereotips que s'han creat a la nostra societat sobre la manera de veure els altres i al món en general.
A partir de la introducció de dos personatges ( Nouria i Irina) que es troben casualment , es comença a treballar a partir de contes i l'alimentació típica dels diferents països.
La vaig triar perquè, per a treballar amb alumnes de primària la trobo molt adient, ja que parteix de l'entorn proper dels nens, fent així que el treball a realitzar sigui motivador i significatiu per a ells.
Durant les diferents activitats es formen grups per a conéixer i contrastar els aliments i els contes proposats, trencant així molts estereotips associats amb la immigració i el contacte entre cultures, fent adonar a l'alumne que les cultures no són ens aïllats, purs i homogenis, sinó que en la varietat es troba la riquesa.
En el contes proposats es promou la crítica i conceptes com ara empatia, interès per allò desconegut, respecte, tolerància, solidaritat, igualtat de drets,.. . D'aquesta manera, els alumnes, jugant i investigant a través de la xarxa han adquirit nous coneixements en relació a les diferents cultures i la societat en la que vivim plegats.
Per acabar es fa una activitat que permetrà als alumnes posar-se a la pell dels altres, tot organitzant-se plegats.
El fet de treballar en petits grups fomenta el companyerisme, el respecte, la organització i la cooperació, fets també molt importants per treballar la tolerància i el respecte envers els altres.
La única cosa que trobo a faltar, per a que l'aprenentatge dels alumnes siguin realment significatiu i constructiu, un treball més autònom, ja que les pautes venen molt donades per el mestre en la majoria de les activitats.
Les activitats plantejades ajuden a acceptar que hi ha unes altres formes d'interpretar el món que són la clau per relativitzar els propis punts de vista, culturalment determinats. Requereixen d'un treball de reflexió, de debat, de síntesi que permet el descobriment de bases i fonaments de cultures diferents a partir d'un horitzó comú, per tant,pel que fa al model intercultural, està orientat a un nivell mitjà o de resolució de conflictes, resolent les problemàtiques, fruit del contacte entre cultures, mitjançant el diàleg.
Per tant, es tracta d'una bona eina educativa per a emprar amb els alumnes i que en treguin profit, però caldria no quedar-se aquí, treballant altres recursos que apostin per un model cultural fort.

AVALUACIÓ DE RECURSOS

L'adreça de la nostra webquest és:
El títol és "Escoles del món", ja que vam pensar que a través dels diferents sistemes educatius de diferents països podríem motivar i introduir els alumnes en el tema de la interculturalitat. Vam partir dels països d'origen dels alumnes de la nostra aula de primer d'ESO, Per això, l’activitat de parlar de l’escola pròpia, té un doble objectiu:
- Promoure en el conjunt de la classe , un canvi cognitiu sobre la manera d’entendre les diferencies, que s’allunyi de tòpics racials.
- Utilitzar el llenguatge parlat i les noves tecnologies con a mitjans d’acostament cultural i social entre alumnes de diferents orígens.
Es tracta doncs, d’una activitat cooperativa que afavoreix la interacció i socialització i facilita l’acceptació de la diversitat.
Amb aquest projecte pretenem acostar la diversitat cultural com a font de riquesa personal entre la població escolar. Si aprenem a conèixer-nos, aprendrem a conviure junts.
Concretament, amb “Escoles del món”, aprendrem:
- A ser respectuosos amb les diferències, entendre-les i aprendre d’elles. El contrari ens situaria en una posició d’ignorància que ens portaria al rebuig i l’exclusió, situacions pròpies de cultures tancades i limitades.
- Enriquir-nos culturalment i aprendre dels altres, perquè conèixer altres experiències ens pot ajudar a millorar la nostra escola i manera d’aprendre.
- A ser un grup interactiu, això és conèixer-nos i treballar plegats per treure profit del nostre pas per l’escola, no només a nivell educatiu, sinó com a persones que formem part d’un món global.
- Comprometre’ns en treballar per millorar el respecte i la convivència. Això és , orientar les nostres accions perquè en la societat del futur ningú pugem patir situacions d’exclusió .
- A que la nostra escola sigui un model de diversitat perquè haurem après que el respecte, la solidaritat, la igualtat, la dignitat i la tolerància envers les diferències culturals, racials, econòmiques, de capacitats... etc., ens fa mes grans i més lliures.
Treballar amb la webquest ens permetrà promoure un model positiu d’educació intercultural, ja que:
- Incideix en la cultura escolar i l’obre a un currículum multicultural.
- Permet conèixer i entendre les diferents cultures que ens envolten, comparant i analitzant les escoles de diferents països.
- Permet elaborar material sobre altres cultures adreçat a tots els alumnes.
- Ajuda a valorar de manera positiva les cultures d’altres països i, alhora, valorar més la pròpia, a vegades, fins i tot, introduint nous valors o maneres de fer provinent d’altres cultures i, per tant, enriquint-nos mútuament.
Així, tenim que és una eina molt positiva d’aprenentatge, ja que permet engrescar i motivar als alumnes , per a que, partint del que ja saben puguin ampliar el seu coneixement i, si cal, modificar-lo.
Per tant, ajuda a fer possible un aprenentatge significatiu.
Així doncs, la webquest és una bona eina didàctica, ja que permet motivar molt els alumnes, tot partint de les noves tecnologies i permet que els alumnes processin la informació i siguin responsables del resultat, per tant, s’impliquin en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.
Alhora, també permet descobrir els múltiples àmbits de la nostra societat en què ja es present la interculturalitat i ajuda a l'alumne a adquirir una posició més oberta i crítica envers el tema.
Aquest recurs permet tractar aspectes de la vida quotidiana de la vida dels usuaris, implicar-los en buscar solucions compartides amb els seus companys, i basades en la recerca tant dins els recursos aportats pels creadors, com dels que lliurement puguin trobar, per tant converteixen els sus usuaris en agents actius del seu aprenentatge fomentant, entre altres, els aspectes comunicatius. Una bona educació intercultural requereix justament de l’adquisició d’una sèrie de competencies entre les que és premisa basar-se en l’intercanvi i la interacció, i per tant requereix fomentar les habilitats socials, el reconeixement i respecte per la diversitat, la capacitat per la ressolució de conflictes i les habilitats comunicatives. En aquest senti les WQ ens aporten elements força adients per a treballar aquestes habilitats
Pel que fa a la PAC3, crec que és important saber catalogar recursos educatius en linia perquè ens ajudarà en la nostra tasca educativa i ens permetrà saber buscar el que necessitem per treballar un tema concret, com que actualment els recursos són molts, cadrà saber seleccionar els que són del nostre interès.
Així doncs, tant la PAC2 com la PAC3, m'han ajudar a conèixer nous recursos en línia i ser capaç de crear-los, tot relacionant-los amb la interculturalitat i conèixer noves eines pedagògiques i educatives i noves maneres d’ensenyar, fet que em permetrà utilitzar-los en la meva futura tasca com a psicopedagoga. Per tant, de manera pràctica i engrescadora he ampliat els meus coneixements sobre recursos en línia, tot relacionant-los amb els continguts de l'assignatura.

domingo, 29 de noviembre de 2009

SEGUIMENT I EVOLUCIÓ DE LA WEBQUEST

Realitzar la webquest ha estat un repte, ja que no coneixia gaire aquest recurs, però després de les primeres dificultats, ha estat motivador i trobo que és una bona eina didàctica per a treballar a l'aula i, en aquest cas, ens permet tractar la interculturalitat de manera engrescadora per als alumnes, a més de treballar amb les noves tecnologies, s'aconsegueix un treball autònom i d'atenció a la diversitat.
La nostra webquest tracta sobre les escoles del món, per a que els alumnes puguin entendre i conéixer altres models d’escoles i, alhora respectar les diferències.
Partim dels països d'origen d'alguns alumnes de la nostra aula, es faran grups i hauran de recollir informació d'interés sobre aquest: Situació en el món, capital, població, llengua oficial i sistema educatiu (tipus d’escola, edat d’escolarització obligatòria,....).
A través de les diferents activitats proposades volem aconseguir que els alumnes siguin respectuosos amb les diferències i les entenguin com un mitjà d’enriquiment cultural.
Aquest projecte permetrà conèixer-nos tots i millorar el respecte i la convivència, per tant, crearem llenguatges culturals nous i, així, podríem arribar a aconseguir un nivell d'interculturalitat alt, tot i que depen de com s'enfoqui el debat final que farem per acabar les activitats, si aquest aconsegueix que els alumnes s'impliquin de debó i es posin plenament en el lloc dels seus companys, crec que es podria aconseguir una transformació cultural.
Pel que fa a l'organització del nostre grup, d'entrada van fer un a pluja d'idees per acordar el tema a treballar. Un cop decidit el tema vam buscar pàgines web relacionades i vam començar a treballar, sobre la marxa ens vam anar repartint els diferents apartats (introducció, tasques, procés, avaluació i conclusions) i anàvem ampliant el que calia. Vam treballar sobre la plantilla word i després es va entrar a la webquest.

jueves, 22 de octubre de 2009

DEBAT

Ha estat un debat molt intens i enriquidor, degut a la diversitat d'opinions i diferents punts de vista dels companys. Com que ha estat un debat que partia de la pràctica educativa tots ens hem implicat de valent i hem aconseguit fer un debat constructiu.
El debat m'ha permès relacionar conceptes presents en els mòduls com: etnocentrisme, interculturalitat,cultura... i entendre millor el significat d'aquests, ja que moltes vegades es barregen.
Personalment, m'ha fet reflexionar sobre els models d'educació actuals i, sobretot, de la importància del treball en equip, ja que els estils culturals dels docents repercutiran en la manera d'aprendre dels seus alumnes.
La dificultat que he tingut a l'hora de fer la segona part de la PAC ha estat no barrejar conceptes i decidir quin concepte de cultura té cada docent, ja que a vegades es barregen.
Fins aviat!
Yolanda